Giáo trình Luật dân sự - Tập 1

Giáo trình Luật dân sự - Tập 1

Hết hàng
  • Hết hàng
Mua hàng ngay
Giao tận nơi, nhận hàng nhận tiền

Bộ giáo trình đầy đủ về luật dân sự được biên soạn gồm hai tập. Trong tập thứ nhất, các vấn đề được giải quyết mang tính tổng quan; tập thứ hai tập trung làm rõ lý thuyết chung về nghĩa vụ.

Các vấn đề được gọi là tổng quan, theo quan điểm của tác giả biên soạn giáo trình, bao gồm: khái niệm và các nguyên tắc chung của pháp luật dân sự; lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật dân sự Việt Nam, chủ thể quan hệ pháp luật dân sự, giao dịch, đại diện, thời hạn và thời hiệu tài sản. 

Nội dung giáo trình Luật dân sự - tập 1 gồm 3 phần và 11 chương:
Chương 1. Những vấn đề chung về luật dân sự Việt Nam
PHẦN THỨ NHẤT - CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ
Chương 2. Cá nhân
Chương 3. Pháp nhân
PHẦN THỨ HAI - GIAO DỊCH DÂN SỰ - ĐẠI DIỆN - THỜI HẠN. THỜI HIỆU
Chương 4. Giao dịch dân sự
Chương 5. Đại diện
Chương 6. Thời hạn, Thời hiệu
PHẦN THỨ BA - TÀI SẢN
Chương 7. Tổng quan về tài sản
Chương 8. Quyền đối với tài sản
Chương 9. Xác lập quyền sở hữu
Chương 10. Chế độ pháp lý về bất động sản
Chương 11. Các hình thức sở hữu đặc biệt.
TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Nhà Sách Tri Văn

Top
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

 

X