Giáo trình Luật Dân sự - Tập 2

Giáo trình Luật Dân sự - Tập 2

130,000₫ 123,500₫
  • Còn hàng
Mua hàng ngay
Giao tận nơi, nhận hàng nhận tiền
Giáo trình Luật Dân sự - Tập 2 tập trung giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến nghĩa vụ ở góc độ pháp luật dân sự. Được hiểu là quan hệ giữa hai chủ thể, lần lượt được gọi là bên có nghĩa vụ và bên có quyền.
Trong quá trình biên soạn giáo trình, nhóm tác giả đã tham khảo các giáo trình, tài liệu về nghĩa vụ của các cơ sở đào tạo luật và các tác giả trong và ngoài nước. Những kinh nghiệm quý báu của những người đi trước đã được đúc kết, vận dụng trong việc biên soạn giáo trình này.

Nội dung chính của giáo trình gồm 8 chương:
        Chương 1: Tổng quan về nghĩa vụ
        Chương 2: Hợp đồng
        Chương 3: Các quan hệ gần như hợp đồng
        Chương 4: Cam kết đơn phương
        Chương 5: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại
        Chương 6: Thực hiện nghĩa vụ
        Chương 7: Lưu thông nghĩa vụ
        Chương 8: Chấm dứt nghĩa vụ.

Nhà Sách Tri Văn

Top
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

 

X