Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người

Trạng thái: Hết hàng
144,000₫ Giá gốc: 160,000₫ (-10%)
Quyền con người là quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thoả thuận pháp lý quốc tế.Trong điều kiện xây dựng Nhà nước...

Quyền con người là quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thoả thuận pháp lý quốc tế.
Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và hội nhập quốc tế, việc tìm hiểu, giáo dục và học tập kiến thức pháp luật về quyền con người là yêu cầu cần thiết để mọi tổ chức và từng người dân biết được quyền và nghĩa vụ hợp pháp mà cá nhân con người được hưởng, đồng thời tôn trọng, không vi phạm và bảo vệ quyền của cá nhân khác.

Nhằm cung cấp tài liệu giảng dạy chính thức cho sinh viên Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo cho các cơ sở giáo dục, nghiên cứu khác, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách nàydo tập thể các giảng viên, các nhà nghiên cứu về quyền con người của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn, GS.TS. Nguyễn Đăng Dung, PGS.TS. Vũ Công Giao, ThS. La Khánh Tùng đồng chủ biên.

  • Tác giả: Nguyễn Đăng Dung – Vũ Công Giao – La Khánh Tùng ( Đồng chủ biên)
  • Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia