Giáo trình tâm lí học giáo dục

Trạng thái: Hết hàng
80,100₫ Giá gốc: 89,000₫ (-10%)
Hiện nay, trong các trường đại học sư phạm, môn Tâm lí học dành cho sinh viên không chuyên ngành Tâm lí học được hợp thành bởi ba phân môn: Tâm lí học đại cương, Tâm lí học lứa tuổi...

 Hiện nay, trong các trường đại học sư phạm, môn Tâm lí học dành cho sinh viên không chuyên ngành Tâm lí học được hợp thành bởi ba phân môn: Tâm lí học đại cương, Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm. Các tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập môn Tâm lí học được biên soạn chủ yếu theo hướng tiếp cận kiến thức, nên nội dung tài liệu nặng lí thuyết hàn lâm, ít thực hành; tính ứng dụng của môn học đối với việc hình thành các kĩ năng, năng lực sư phạm cho sinh viên bị hạn chế. Do yêu cầu của đổi mới giáo dục phổ thông, công tác đào tạo giáo viên cũng được đổi mớ . Chương trình đào tạo chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực nghề. Theo đó, các môn học không chỉ dừng lại ở mức cung cấp kiến thức khoa học như trước đây, mà cần hướng đến hình thành giá trị, phẩm chất và năng lực nghề dạy học cho sinh viên. Giáo trình Tâm lí học giáo dục được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo giáo viên của các trường sư phạm hiện nay. Tư tưởng chủ đạo của giáo trình là tích hợp các kiến thức tâm lí học theo hướng tiếp cận năng lực và theo chuẩn trong đào tạo giáo viên, nhằm hướng đến cung cấp cơ sở tâm lí để hình thành tri thức, kĩ năng và phát triển năng lực nghề cho sinh viên, giúp sinh viên hoạt động có hiệu quả trong dạy học, giáo dục và tư vấn, hỗ trợ học sinh.

Trích Lời nói đầu

                                                                                

  • Tác giả: Nguyễn Đức Sơn - Lê Minh Nguyệt - Nguyễn Thị Huệ - Đỗ Thị Hạnh Phúc - Trần Quốc Thành - Trần Thị Lệ Thu
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHSP