Giáo trình Tâm lý học lâm sàng

Trạng thái: Hết hàng
134,100₫ Giá gốc: 149,000₫ (-10%)
Giáo trình Tâm lý học lâm sàng là kết quả nghiên cứu và giảng dạy của nhóm giảng viên Tâm lý thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Nội dung của giáo trình là những vấn đề cơ bản nhất...

Giáo trình Tâm lý học lâm sàng là kết quả nghiên cứu và giảng dạy của nhóm giảng viên Tâm lý thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Nội dung của giáo trình là những vấn đề cơ bản nhất của lĩnh vực Tâm lý học lâm sàng được biên soạn theo cả định hướng lý thuyết và định hướng thực hành. Các vấn đề lý luận bao gồm: lịch sử ra đời và hiện trạng, phân biệt Tâm lý học lâm sàng với các lĩnh vực liên quan, chỉ ra sự khác biệt về chức năng giữa nhà tâm lý lâm sàng và các nhà chuyên môn gần, giới thiệu và phân tích các nguyên tắc và quy điều đạo đức của nhà tâm lý lâm sàng, các tiếp cận lý thuyết cơ bản của Tâm lý học lâm sàng. Định hướng thực hành thể hiện ở ba chương sau, bao gồm việc trình bày chi tiết các phương pháp và công cụ lâm sàng cụ thể, phân tích vai trò của mối quan hệ lâm sàng từ nhiều quan điểm thực hành lâm sàng khác nhau và hướng dẫn quy trình thực hiện các ca lâm sàng cụ thể, từ các bước đầu tiên là thiết lập mối quan hệ, thu thập thông tin, đánh giá lâm sàng đến can thiệp trị liệu, đánh giá hiệu quả trị liệu, kết thúc ca và theo dõi sau trị liệu.

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây