Giáo trình Truyền thông và quan hệ quốc tế

Trạng thái: Còn sách
112,500₫ Giá gốc: 125,000₫ (-10%)
Nội dung cuốn sách được chia thành 3 phần với 9 chương:Phần 1: Các vấn đề cơ bản về truyền thông và quan hệ quốc tế;Phần 2: Một số vấn đề về phương pháp tiếp cận;Phần 3: Một số nội...

Nội dung cuốn sách được chia thành 3 phần với 9 chương:
Phần 1: Các vấn đề cơ bản về truyền thông và quan hệ quốc tế;
Phần 2: Một số vấn đề về phương pháp tiếp cận;
Phần 3: Một số nội dung nghiên cứu truyền thông và quan hệ quốc tế.

  • Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
  • Mã SKU: 8935279123896