Hạnh phúc của người Việt Nam - Khái niệm, cách tiếp cận & chỉ số đánh giá

Trạng thái: Còn sách
72,000₫ Giá gốc: 90,000₫ (-20%)
Ở Việt Nam, khoa học nghiên cứu về hạnh phúc cho đến nay hầu như vẫn đang còn bỏ trống. Chúng ta còn chưa biết rõ quan niệm về hạnh phúc và hạnh phúc trong đời thực của người dân...

Ở Việt Nam, khoa học nghiên cứu về hạnh phúc cho đến nay hầu như vẫn đang còn bỏ trống. Chúng ta còn chưa biết rõ quan niệm về hạnh phúc và hạnh phúc trong đời thực của người dân hiện nay như thế nào. Điều gì làm cho họ hạnh phúc hoặc bất hạnh? Nhóm xã hội nào hạnh phúc hơn, nhóm xã hội nào kém hạnh phúc hơn , vì sao ? Bằng cách nào để đo lường hạnh phúc? Chỉ số hạnh phúc của người Việt Nam hiện nay là cao hay thấp? Những đặc trưng văn hóa trong quan niệm và thụ hưởng hạnh phúc của người Việt Nam là gì?

Cuốn Hạnh phúc của người Việt Nam - Khái niệm , cách tiếp cận & chỉ số đánh giá là một nỗ lực nhằm trả lời những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong nghiên cứu hạnh phúc ở nước ta hiện nay .

- Lê Ngọc Văn -

  • Tác giả: Lê Ngọc Văn
  • Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp Tp.HCM
  • Mã SKU: 9786045892688