Hệ thống chính trị Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - Lý luận và thực tiễn

Hệ thống chính trị Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - Lý luận và thực tiễn

120,000₫ 108,000₫
  • Còn hàng
Mua hàng ngay
Giao tận nơi, nhận hàng nhận tiền

Dưới góc độ chính trị học, để góp phần tìm hiểu về hệ thống chính trị Việt Nam, tác giả mạnh dạn viết cuốn sách: Hệ thống chính trị Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - Lý luận và thực tiễn, Cuốn sách có cấu trúc 3 phần:

Phần 1, đề cập một số vấn đề lý luận nghiên cứu hệ thống chính trị, nhằm thống nhất nhận thức về một số quan niệm cơ bản trong nghiên cứu hệ thống chính trị và hệ thống chính trị Việt Nam.

Phần 2, trình bày khái lược các thiết chế chính trị Việt Nam từ thời dựng nước đến năm 1884.

Phần 3, trình bày hệ thống chính trị Việt Nam (1945 - 2018). Trong phần 2 và phần 3 của cuốn sách, tác giả tập trung trình bày các khía cạnh cơ bản của hệ thống chính trị, là: cấu trúc, Cơ chế vận hành, đặc trưng và ý nghĩa hoạt động của các thiết chế chính trị/hệ thống chính trị Việt Nam trong các giai đoạn/thời kỳ lịch sử từ thời lập quốc cho đến nửa đầu năm 2018

Nhà Sách Tri Văn

Top
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

 

X