• Tác giả: Klaus Schatz - S.J
  • Nhà xuất bản: NXB Phương Đông
  • Dịch giả: Phạm Hồng Lam