• Tác giả: Chương Thâu (sưu tầm - giới thiệu)
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM
  • Mã SKU: 9786047368518
  • Dịch giả: Phan Văn Diên