Học Và Dạy

Học Và Dạy "Khoa Học Buồn Thảm" Thời Hậu Khủng Hoảng

65,000₫ 52,000₫
  • Còn hàng
  • Tác giả: Nguyễn Đôn Phước và cộng sự tuyển chọn và dịch
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM
Mua hàng ngay
Giao tận nơi, nhận hàng nhận tiền

Một năm trước đây, trang "Phân tích kinh tế" ra đời với mong muốn chia sẻ và trao đổi, trong tin thần tự do học thuật, những thông tin cần thiết giúp người dạy cùng người học ưa thích kinh tế tự đào tạo, cập nhật, củng cố, hệ thống hóa và bổ sung kiến thức để tự tin hội nhập thế giới. Để đánh dấu 12 tháng ra mắt, Phân tích kinh tế tập hợp trong tuyển tập Học Và Dạy "Khoa Học Buồn Thảm" Thời Hậu Khủng Hoảng này 14 bài phản ánh những chuyển động đang diễn ra trong ngành.

Nội dung cuốn sách gồm những nội dung sau:

- Khi sinh viên Âu châu nhập cuộc;

- Kinh tế vi mô dành cho tất cả mọi người;

- Kinh tế học hậu khủng hoảng;

- Kinh tế học của con cái chúng ta;

- Kinh tế học được sử dụng vào việc;

- Kinh tế học được sử dụng vào việc gì? Giảng dạy khoa học buồn thảm sau khủng hoảng;

- Khi kinh tế học bị phủ nhận;

- Giới thiệu cuộc tranh luận "Kinh tế học được dùng vào việc gì?

- Kinh tế học được dùng vào việc gì?

- Tại sao kinh tế học cần đến lịch sử kinh tế;

- Một số hồi đáp về đề thi môn kinh tế học năm 1953 của trường Harvard;

- Đưa kinh tế học trở lại đời sống học thuật tự do;

- Cuộc đại suy thoái năm 2008 và công cuộc cải cách kinh tế học;

- Vì một thời đại mới của kinh tế học.

Nhà Sách Tri Văn

Top
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

 

X