Hỏi đáp về quyền con người

Trạng thái: Hết hàng
86,400₫ Giá gốc: 96,000₫ (-10%)
Kể từ khi Liên hợp quốc được thành lập (năm 1945), quyền con người đã được quy định cụ thể  trong hàng trăm văn kiện pháp luật quốc tế, trở thành một hệ thống tiêu chuẩn pháp lý toàn cầu...
- +

Kể từ khi Liên hợp quốc được thành lập (năm 1945), quyền con người đã được quy định cụ thể  trong hàng trăm văn kiện pháp luật quốc tế, trở thành một hệ thống tiêu chuẩn pháp lý toàn cầu được các quốc gia, trong đó có Việt Nam, cam kết tôn trọng và thực hiện. Ở Việt Nam, việc phổ biến và giáo dục nhân quyền ngày càng được Đảng và Nhà nước quan tâm và khuyến khích.

Những tài liệu hiện có vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầKể từ khi Liên hợp quốc được thành lập (năm 1945), quyền con người đã được quy định cụ thể  trong hàng trăm văn kiện pháp luật quốc tế, trở thành một hệ thống tiêu chuẩn pháp lý toàn cầu được các quốc gia, trong đó có Việt Nam, cam kết tôn trọng và thực hiện. Ở Việt Nam, việc phổ biến và giáo dục nhân quyền ngày càng được Đảng và Nhà nước quan tâm và khuyến khích.

Những tài liệu hiện có vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu và tìm hiểu quyền con người ngày càng cao ở nước ta. trước thực tế đó, trong năm 2010, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội đã xuất bản cuốn sách Hỏi đáp về Quyền con người dựa trên cuốn Giáo trình kể trên nhằm giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận với những nội dung cốt lõi nhất của vấn đề nhân quyền. Cuốn sách Hỏi - Đáp, với những thông tin ngắn gọn, súc tích, được chia thành các mục chuyên biệt, bao gồm cả những vấn đề lý luận, pháp lý về nhân quyền ở tầm quốc tế và Việt Nam. Cuốn sách được tái bản lần thứ nhất vào năm 2011, đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, đặc biệt là các bạn trẻ. Do đó, trong năm nay (2013), chúng tôi tái bản cuốn sách lần thứ hai với một số nội dung được cập nhật và bổ sung (thêm 7 câu hỏi đáp vào Phần I).u giảng dạy, nghiên cứu và tìm hiểu quyền con người ngày càng cao ở nước ta. trước thực tế đó, trong năm 2010, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội đã xuất bản cuốn sách Hỏi đáp về Quyền con người dựa trên cuốn Giáo trình kể trên nhằm giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận với những nội dung cốt lõi nhất của vấn đề nhân quyền. Cuốn sách Hỏi - Đáp, với những thông tin ngắn gọn, súc tích, được chia thành các mục chuyên biệt, bao gồm cả những vấn đề lý luận, pháp lý về nhân quyền ở tầm quốc tế và Việt Nam. Cuốn sách được tái bản lần thứ nhất vào năm 2011, đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, đặc biệt là các bạn trẻ. Do đó, trong năm nay (2013), chúng tôi tái bản cuốn sách lần thứ hai với một số nội dung được cập nhật và bổ sung (thêm 7 câu hỏi đáp vào Phần I)
.

  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG Hà Nội