• Tác giả: Thomas Hardy
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp
  • Dịch giả: Nguyễn Thành Nhân