Khoa học - Nghề nghiệp và sứ mệnh

Trạng thái: Còn sách
40,000₫ Giá gốc: 50,000₫ (-20%)
Tác phẩm này là bài nói chuyện của Weber, mùa đông năm 1918, ở Đại học Munich với mục tiêu trực tiếp chỉ cho sinh viên thất sứ mệnh của họ, trong vai trò những người làm khoa học và...
- +

Tác phẩm này là bài nói chuyện của Weber, mùa đông năm 1918, ở Đại học Munich với mục tiêu trực tiếp chỉ cho sinh viên thất sứ mệnh của họ, trong vai trò những người làm khoa học và giảng viên trong tương lai.

Tuy nhiên, thực tế, bài nói của Weber đã vượt ra ngoài các giới hạn được đặt ra và biến thành bài phát biểu mang tính cương lĩnh, tổng kết hơn ba mưới năm hoạt động trong lĩnh vực kinh tế chính trị học, xã hội học, triết học, sử học của ông. Trọng tâm của bài nói chuyện là vấn đề biến đời sống tinh thần và vấn đề phân công lao động trong lĩnh vực hoạt động tinh thần, quá trình thay đổi vai trò của trí thức trong xã hội, và cuối cùng là số phận của xã hội châu Âu và nền văn minh châu Âu nói chung.

  • Tác giả: Max Weber
  • Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng