Kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn Việt Nam trong lịch sử

Trạng thái: Còn sách
84,000₫ Giá gốc: 105,000₫ (-20%)
Cuốn sách “Kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn Việt Nam trong lịch sử” đề cập những vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn trong lịch sử nước ta, chủ yếu về...

Cuốn sách “Kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn Việt Nam trong lịch sử” đề cập những vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn trong lịch sử nước ta, chủ yếu về các phương tiện hành chính, dân sự, các thiết chế làng, ấp, bản, buôn trên các miền đất nước. Giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về thiết chế chính trị xã hội nông thôn Việt Nam.

  • Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
  • Mã SKU: 9786048908676