Kinh Pháp Cú - Lời Phật Dạy

Trạng thái: Còn sách
112,000₫ Giá gốc: 140,000₫ (-20%)
Kinh Pháp Cú - Lời Phật DạyPali - Anh - Việt - Hán đối chiếu"Hai bản dịch này: một rất trung thành với bản Hán, một rất trung thành với bản Pāli. Có thể nói rằng, hai bản dịch này...

Kinh Pháp Cú - Lời Phật Dạy
Pali - Anh - Việt - Hán đối chiếu

"Hai bản dịch này: một rất trung thành với bản Hán, một rất trung thành với bản Pāli. Có thể nói rằng, hai bản dịch này như ghi lại một cách trung thành những lời dạy của đức Phật phản ảnh qua kinh tạng Phật giáo mà trọn đời chúng tôi đã được học hỏi. Đây là tiếng nói chân thật và trí tuệ của đấng Giác ngộ Soi sáng cho cuộc đời này, hàng tu sĩ và cư sĩ. Rất thiết thực và rất lợi lạc."
- HT. Thích Chơn Thiện

  • Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
  • Mã SKU: 9786043022193