Kỷ yếu hội thảo quốc tế tâm ... " Hạnh phúc con người và phát triển bền vững"...Quyển 1

Trạng thái: Còn sách
225,000₫ Giá gốc: 250,000₫ (-10%)
Kỷ yếu hội thảo quốc tế tâm lý học khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất " Hạnh phúc con người và phát triển bền vững" - Proceedings of international conferrence the first southeast Asia regional conference of psychology...
- +

Kỷ yếu hội thảo quốc tế tâm lý học khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất " Hạnh phúc con người và phát triển bền vững" - Proceedings of international conferrence the first southeast Asia regional conference of psychology "Human well-being and susttainable development" Quyển 1
Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả!

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây