Làng xã truyền thống đồng bằng châu thổ sông Hồng ở Việt Nam: Một cơ hội cho cảnh quan đô thị?

Trạng thái: Còn sách
280,000₫ Giá gốc: 350,000₫ (-20%)
Cuốn sách nghiên cứu về kiến trúc, cảnh quan trong các ngôi làng truyền thống vùng đồng bằng sông Hồng ở Việt Nam, dưới góc nhìn địa lý vùng nông thôn và đô thị. Phần khái quát cung cấp một...

Cuốn sách nghiên cứu về kiến trúc, cảnh quan trong các ngôi làng truyền thống vùng đồng bằng sông Hồng ở Việt Nam, dưới góc nhìn địa lý vùng nông thôn và đô thị. Phần khái quát cung cấp một cái nhìn tổng quan về bối cảnh nghiên cứu, với phần giới thiệu chung về điều kiện tự nhiên cùng đặc trưng cơ bản của đồng bằng sông Hồng.

Chương đầu tiên nghiên cứu và trình bày tổng quan về các ngôi làng, đặc biệt là ngôi làng truyền thống Việt Nam. Chúng tôi mô tả các cách tổ chức không gian trong các ngôi làng. Vào phần chính của cuốn sách, chương thứ hai, là một phần quan trọng nhằm nghiên cứu về các hình thức kiến trúc và cảnh quan trong những ngôi làng truyền thống giữa hai thời kỳ, thời kỳ đương đại so với thời kỳ thuộc địa. Chương thứ ba đi sâu nghiên cứu về những biến đổi và chuyển hóa trong kiến trúc và cảnh quan của các làng truyền thống đồng bằng sông Hồng. Cuối cùng, kết luận của cuốn sách gồm các ý chính sau: Những ngôi làng truyền thống, kể cả bị mai một hoặc cắt bỏ một phần lịch sử của nó, thì những ngôi làng này vẫn là một mô hình về cái nhìn trực quan, tư tưởng hay mô hình tổ chức xã hội. Vì vậy, nó sẽ trở thành một phần quan trọng của những thành phố mới sau này, nó như là linh hồn và nền tảng để phát triển những thành phố mới đó. Thật vậy, những ngôi làng này sẽ trở thành trung tâm của khu vực mới quy hoạch mà nó có thể phát triển hòa hợp giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại. Kết luận cuối cùng là những ngôi làng cần được bảo tồn.

  • Nhà xuất bản: NXB Khoa Học Xã Hội
  • Mã SKU: 9786049567940