Lão Tử Đạo Đức Kinh Giải Luận

Trạng thái: Hết hàng
83,700₫ Giá gốc: 93,000₫ (-10%)
Lão Tử là một hiền triết có ảnh hưởng rất lớn trên nền triết học Phương Đông, nhưng không có tiểu sử rõ rệt. Thậm chí có học giả ngày nay bảo Lão Tử là một nhân vật huyền thoại,...
- +

Lão Tử là một hiền triết có ảnh hưởng rất lớn trên nền triết học Phương Đông, nhưng không có tiểu sử rõ rệt. Thậm chí có học giả ngày nay bảo Lão Tử là một nhân vật huyền thoại, không có thật. Tuy nhiên, vào thời Hậu Hán (cuối thế kỷ 2 sau công nguyên), những người trong phái Đạo gia, chịu ảnh hưởng học thuyết của ông thì tôn ông lên thành Thái Thượng Lão quân, cho ông đã đắc đạo thành tiền và thiết lập đền thờ tại Thái Thanh Cung, thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Theo sử gia Tư Mã Thiên thời Tây Hán (cuối thế kỷ 2 trước Công nguyên), Lão Tử là người nước Sở, tên là Lý Nhĩ, húy là Đam, làm quan thủ tàng thất nhà Chu. Thời trẻ, khi đến kinh đô nhà Chu tìm hiểu về lễ, Khổng Tử đã từng hội kiến với Lão Tử và nhận xét rằng:" Ngô kim kiến Lão Tử kỳ do long da!" (Nay ta thấy Lão Tử như con rồng chăng!) Chẳng bao lâu, thấy nhà Chu suy sụp, thiên hạ đại loạn, Lão Tử không có cách nào cứu vãn được thời thế, bèn bỏ quan ra đi về miền Tây. Đến cửa ải Hàm Cốc, có quan lệnh doãn tên Hỷ yêu cầu để lại cho đời một bộ sách. Lão Tử ở lại quan ải, viết bộ Đạo Đức Kinh rồi đi mất tích

  • Tác giả: Lý Minh Tuấn
  • Nhà xuất bản: NXB Phương Đông