Lão Tử - Đạo đức kinh giải luận

Trạng thái: Còn sách
152,000₫ Giá gốc: 190,000₫ (-20%)
Sách luận giải toàn bộ tác phẩm Đạo Đức Kinh của Lão Tử với cách trình bày giản dị, cô đọng và dễ hiểu cho mọi tầng lớp, giúp các giới tiếp cận Đạo Đức Kinh một cách dễ dàng.

Sách luận giải toàn bộ tác phẩm Đạo Đức Kinh của Lão Tử với cách trình bày giản dị, cô đọng và dễ hiểu cho mọi tầng lớp, giúp các giới tiếp cận Đạo Đức Kinh một cách dễ dàng.

  • Tác giả: Lý Minh Tuấn
  • Nhà xuất bản: NXB Trẻ
  • Mã SKU: 9786041146389