Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam ( Tập 1) - Trước Cách mạng Tháng Tám 1945 (1858-1945)

Trạng thái: Còn sách
100,000₫ Giá gốc: 125,000₫ (-20%)
Tong tập sách này, chúng tôi tập trung sưu tầm, giới thiệu những văn bản pháp luật căn bản của nền báo chí Việt Nam dưới thời Pháp thuộc từ lúc sơ nguyên cho đến Cách mạng Tháng Tám 1945....

Tong tập sách này, chúng tôi tập trung sưu tầm, giới thiệu những văn bản pháp luật căn bản của nền báo chí Việt Nam dưới thời Pháp thuộc từ lúc sơ nguyên cho đến Cách mạng Tháng Tám 1945. Để làm rõ thêm tính chất của chế độ báo chí thời ấy, chúng tôi minh họa bằng chân dung, tư tưởng và sự cống hiến của một số cơ quan tổ chức báo chí và con người làm báo điển hình, họ đã đóng góp vai trò bản thân cá nhân, đơn vị vào sự nghiệp chung, trong từng thời kỳ lịch sử.

Phan Đăng Thanh - Trương Thị Hòa

  • Tác giả: Phan Đăng Thanh - Trương Thị Hòa
  • Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp Tp.HCM