Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam (Tập 2) - Sau Cách Mạng Tháng Tám 1945 đến nay

Trạng thái: Còn sách
156,000₫ Giá gốc: 195,000₫ (-20%)
Năm 2017, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất bản sách Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam, Tập I:Trước Cách mạng Tháng Tám 1945 do hai nhà nghiên cứu Luật sư Phan Đăng Thanh...

Năm 2017, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất bản sách Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam, Tập I:Trước Cách mạng Tháng Tám 1945 do hai nhà nghiên cứu Luật sư Phan Đăng Thanh và Luật sư Trương Thị Hòa biên soạn. Tập I đã được dư luận đánh giá cao.

   Lần này, Nhà xuất bản hân hạnh ra mắt Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam, Tập II: Sau Cách mạng Tháng Tám 1945 đến nay. Nội dung sách vẫn tập trung vào chủ đề pháp luật báo chí, với sự minh họa bằng chân dung một số nhà quản lý chỉ đạo hoạt động báo chí, các cơ quan báo chí và các nhà báo. Về nguyên tắc, dưới chủ nghĩa xã hội, pháp luật nhà nước thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng. Cho nên, trong phần trình bày về chế độ báo chí cách mạng, tác giả đặc biệt quan tâm tham cứu các văn bản đường lối chỉ đạo của Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tập sách này gồm có 5 mục:

  • Mục 1: Chế độ báo chí Việt Nam 16 tháng đầu sau Cách mạng Tháng Tám (1945 - 1946).
  • Mục 2: Báo chí cách mạng ở vùng tự do thời kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954).
  • Mục 3: Chế độ báo chí ở vùng tạm chiếm thời Nam Kỳ tự trị (1946 - 1948) và Quốc gia Việt Nam (1948 - 1955).
  • Mục 4: Chế độ báo chí ở miền Nam thời Việt Nam Cộng hòa (1955 - 1975).
  • Mục 5: Chế độ báo chí cách mạng từ năm 1954 đến nay.
  • Tác giả: Phan Đăng Thanh - Trương Thị Hòa
  • Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp Tp.HCM
  • Mã SKU: 9786045885857