Lịch sử cách mệnh Việt Nam từ 1862 đến 1930

Trạng thái: Còn sách
52,000₫ Giá gốc: 65,000₫ (-20%)
Sách khái quát lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam chống chủ nghĩa đế quốc xâm lược và chế độ phong kiến câu kết với đế quốc để bóc lột áp bức nhân dân và kìm hãm sự...

Sách khái quát lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam chống chủ nghĩa đế quốc xâm lược và chế độ phong kiến câu kết với đế quốc để bóc lột áp bức nhân dân và kìm hãm sự tiến bộ của dân tộc. Nội dung sách được chia làm ba giai đoạn cách mệnh, là những khoãng thời gian đầy biến động trong lịch sử Việt Nam.

  • Nhà xuất bản: Hà nội
  • Mã SKU: 9786045557648