Lịch sử kinh tế Việt Nam

Lịch sử kinh tế Việt Nam

150,000₫ 135,000₫
  • Còn hàng
Mua hàng ngay
Giao tận nơi, nhận hàng nhận tiền

Giáo trình trình bày lịch sử kinh tế Việt Nam từ giai đoạn tiền thuộc địa nửa phong kiến đến nay, qua các thời kỳ lịch sử cụ thể: thời kỳ 938-1858; thời kỳ 1858-1945; thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945-1954); thời kỳ đất nước làm hai nhiệm vụ chiến lược (1954-1975) và thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975- đến nay). Qua đó, giáo trình cố gắng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quá trình phát triển kinh tế Việt Nam trong lịch sử với những đặc điểm khá đặc thù của lịch sử kinh tế Việt Nam. Đó chính là một chìa khóa hết sức quan trọng giúp sinh viên hiểu được cái nền kinh tế -xã hội trong lịch sử và là cơ sở nhằm lý giải nhiều đặc điểm, nhiều nguyên nhân của các quá trình, các chuyển biến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và nhiều vấn đề có tính quy luật trong lịch sử.

Nội dung cuốn sách gồm:

Chương 1: Một Một số vấn đề của kinh tế Việt Nam từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX;
Chương 2: Kinh tế Việt Nam thời kỳ thuộc địa nửa phong kiến (1858-1945);
Chương 3: Kinh tế Việt Nam thời kỳ 1945-1954;
Chương 4: Kinh tế Việt Nam thời kỳ 1955-1975;
Chương 5: Một số vấn đề của kinh tế Việt Nam từ năm 1975-2017.

Nhà Sách Tri Văn

Top
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

 

X