Lịch sử quan hệ quốc tế

Trạng thái: Còn sách
165,750₫ Giá gốc: 195,000₫ (-15%)
Để bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu và tham khảo về lịch sử quan hệ quốc tế kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến thập niên đầu tiên của thiên niên kỷ mới, nội dung...

Để bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu và tham khảo về lịch sử quan hệ quốc tế kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến thập niên đầu tiên của thiên niên kỷ mới, nội dung sách gồm 6 phần:
Phần một: Sự hình thành hệ thống lưỡng cực (1945 – 1953)
Phần hai: Những mâu thuẫn của hệ thống lưỡng cực: các chiến lược tiến công và sự chung sống hoà bình (1953 – 1962)
Phần ba: Giai đoạn đầu tiên của tình trạng ổn định trong thế đối đầu: Làm dịu tình hình và ổn định hệ thống thế giới (1962 – 1975)
Phần bốn: Giai đoạn thứ hai của tình trạng ổn định trong thế đối đầu
Phần năm: Sự sụp đổ của hệ thống lưỡng cực (1985-1996)
Phần sáu: Sự hình thành thế giới đơn cực (1996 – 2008)

  • Tác giả: Bogaturov Aleksey Demosfenovich
  • Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
  • Dịch giả: Đặng Quang Chung