Lịch sử tư tưởng Việt Nam_Tập 1

Trạng thái: Còn sách
144,000₫ Giá gốc: 160,000₫ (-10%)
Có nhà tư tưởng đã nói rằng: một dân tộc phát triển không thể không có lí luận của mình. Câu này bao hàm hai ý nghĩa: một là, sự vat động trên các lĩnh vực của dân tộc này...

Có nhà tư tưởng đã nói rằng: một dân tộc phát triển không thể không có lí luận của mình. Câu này bao hàm hai ý nghĩa: một là, sự vat động trên các lĩnh vực của dân tộc này đã đạt đến mức có thể khái quát thành lí luận; hai là , lí luận đó một khi hình thành đã giúp họ tiến nhanh hơn trong lịch sử. Mà bất cứ một hệ thống lí luận nào cũng đều có cốt lõi là tư tưởng triết học.

Việt Nam hiện nay về kinh tế là một nước đang phát triển, nhưng xét về chính trị và văn hoá ở các thời kì trước đây, nếu hiểu một cách tương đối , đã từng là một nước phát triển, hoặc có những khía cạnh phát triển. Thế giới đã từng ca ngợi những sự tích anh hùng trong việc cứu nước, chống ngoại xâm của Việt Nam trong lịch sử, đã từng ca ngợi Việt Nam là hiện thân của lương tri loài người, từng thừa nhận lí tưởng sống của người Việt Nam... Đó là biểu hiện của sự phát triển và đằng sau chúng là những triết học sống, những quan điểm về đạo làm người, những phương pháp tư duy sống động, rất cần được đúc kết và nhận dạng.

Trích Lời nói đầu

  • Tác giả: Nguyễn Tài Thư (chủ biên)-Phan Đại Doãn-Nguyễn Đức Sự-Hà Văn Tấn
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHSP
  • Mã SKU: 8935220569810