Lôgích và Tiếng Việt

Trạng thái: Còn sách
80,000₫
LỜI NÓI ĐẦU So với bản in lần đầu (1996) và những lần tái bản trước, lần tái bản này (2016) có những thay đổi cơ bản, rút gọn, mở rộng hoặc thêm mới một số chương. Sách gồm hai...
- +

LỜI NÓI ĐẦU

So với bản in lần đầu (1996) và những lần tái bản trước, lần tái bản này (2016) có những thay đổi cơ bản, rút gọn, mở rộng hoặc thêm mới một số chương.

Sách gồm hai phần. Phần thứ nhất gồm 7 chương đầu viết về logic . Phần thứ hai là các chương 8–11 viết về những vận dụng logic vào nghiên cứu tiếng Việt.

Các chương II (khái niệm), III (phán đoán), IX (những quy luật cơ bản của tư duy), một phần của chương X (suy luận logic...) được tập hợp lại trong chương 2 viết về logic cổ điển. Hai chương VI (logic tình thái) và VII (logic đa trị và logic mờ) được tập hợp lại thành chương 5. Chương XII (logic và sắc thái ngôn ngữ) được bổ sung và chuyển thành một mục trong chương 3 viết về logic mệnh đề . Chương XI (suy luận ngôn ngữ ...), chương XII (logic các từ hư) được rút gọn và chuyển thành những mục trong chương 8 trình bày những phép suy luận ngôn ngữ và logic, ở đây phần tiền giả định đã được mở rộng , bổ sung một phần viết mới ở chương 8 là hàm ý thang độ. Những chương VIII, XIV cũng được bổ sung, mở rộng thành các chương 10 viết về logic - nhận thức thời gian và chương 11 viết về logic - nhận thức không gian.

Chúng tôi thêm chương 6 “ giới thiệu logic phi hình thức và chương 7 “ những nghịch lý ngữ nghĩa ”. Tên gọi chương 6 là logic phi hình thức, nhưng thực chất đây lại là những vấn đề của ngữ dụng học hiện nay, như lý thuyết lập luận, những sai lầm trong lập luận, lý thuyết hội thoại, những vấn đề về hàm ý... Chương 7 liên quan tới những vấn đề nghĩa và tự quy chiếu , những câu tự mâu thuẫn ...

Thành phố Hồ Chí Minh 10/2018

Nguyễn Đức Dân

  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM
  • Mã SKU: 9786047366187