Lược sử Văn Học Việt Nam

Trạng thái: Còn sách
Trên thế giới, việc nghiên cứu lịch sử văn học của các quốc gia được tiến hành từ nửa cuối thế kỉ XIX và có vị trí không thể thiếu . Ở Việt Nam, nghiên cứu văn học sử đã...
- +
Trên thế giới, việc nghiên cứu lịch sử văn học của các quốc gia được tiến hành từ nửa cuối thế kỉ XIX và có vị trí không thể thiếu . Ở Việt Nam, nghiên cứu văn học sử đã bắt đầu từ nửa đầu thế kỉ XX và đã đạt được những thành tựu quan trọng trong nghiên cứu , phê bình văn học.
Tới nay, nghiên cứu văn học sử Việt Nam đã có sự chuyển biến mới đối với việc nhìn nhận sâu rộng hơn về toàn bộ văn học nước nhà, văn học cổ điển, văn học đầu thế kỉ XX, văn học đương đại và sự phát triển của văn học hướng ra thế giới. Tiếp nối hướng đi mới trong xu thế nghiên cứu văn học sử nói chung, nhóm tác giả, do Giáo sư Trần Đình Sử làm chủ biên, đã dày công nghiên cứu để giới thiệu với bạn đọc cuốn sách "Lược sử văn học Việt Nam" - tổng quát văn học Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.
Với cuốn sách này, nhóm tác giả đã cố gắng làm rõ những vấn đề quan trọng nhất của từng bộ phận và từng giai đoạn văn học qua các khuynh hướng và một số tác giả tiêu biểu trong sự ảnh hưởng của các điều kiện lịch sử, văn hoá, xã hội. Từ văn học thời kì khởi thuỷ, qua hơn một nghìn năm Bắc thuộc, đến các cuộc chiến tranh vệ quốc và sau này là thời kì đổi mới, hội nhập, từ văn học dân gian đến văn học viết, mỗi thời kì, mỗi bộ phận đều có những đặc trưng về tư tưởng, khuynh hướng, thể loại và có những đại diện tiêu biểu Công trình Lược sử văn học Việt Nam đã khái quát, tổng kết nhiều thành tựu của nghiên cứu lịch sử văn học Việt Nam những năm gần đây , cho thấy một cách nhìn mới về tiến trình văn học cũng như sự vận động của văn học trong giai đoạn hiện nay.
Đây là một công trình có ý nghĩa khoa học, phục vụ nhiều đối tượng độc giả trong nghiên cứu, lí luận, phê bình văn học ở mức độ khái quát, cung cấp những tri thức cơ bản xuyên suốt tiến trình văn học Việt Nam với tư cách là một nền văn học tự chủ, độc lập. Việc biên soạn cuốn sách này cũng nhằm mục đích để dịch và giới thiệu với bạn bè quốc tế một bức tranh cơ bản về văn học Việt Nam.
Trích Lời NXB
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHSP
  • Mã SKU: 8935220680515