Lý thuyết xã hội đương đại - Một số nhà tư tưởng quan trọng từ nửa cuối thế kỷ XX đến nay

Trạng thái: Còn sách
108,000₫ Giá gốc: 120,000₫ (-10%)
...không chỉ đề cập đến các lí thuyết xã hội học, bởi lẽ, trong thực tế, các lý thuyết này còn được sử dụng trong nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn khác nhau như triết học, nhân...

...không chỉ đề cập đến các lí thuyết xã hội học, bởi lẽ, trong thực tế, các lý thuyết này còn được sử dụng trong nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn khác nhau như triết học, nhân học, văn hóa học, tâm lý học, chính trị học, quản trị học, khoa học truyền thông,...

  • Tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM