Mặt trái của công nghệ

Trạng thái: Còn sách
173,600₫ Giá gốc: 217,000₫ (-20%)
Những tiến bộ công nghệ luôn đi kèm với Mặt Trái khi những ý tưởng tốt đẹp lại tạo ra kết quả không mong muốn. Công nghệ đã mang lại cho chúng ta bước tiến vượt bậc và sự giàu...
- +

Những tiến bộ công nghệ luôn đi kèm với Mặt Trái khi những ý tưởng tốt đẹp lại tạo ra kết quả không mong muốn. Công nghệ đã mang lại cho chúng ta bước tiến vượt bậc và sự giàu có nhưng đồng thời cũng gieo mầm hủy diệt. Nếu không có sự thay đổi về nhận thức cũng như hành động thì nền văn minh này có thể bị diệt vong. Không may là  điều này sẽ xuất hiện trong tương lai khá gần. Hạt mầm hy vọng là hiện nay con người đang dần nhận ra những nguy hiểm, và với hành động tức thời, chúng ta có thể tránh được sự sụp đổ ấy đồng thời xây dựng một trật tự thế giới tốt đẹp hơn.

  • Tác giả: Peter Townsend
  • Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật