Mấy vấn đề văn học sử Việt Nam

Trạng thái: Còn sách
79,200₫ Giá gốc: 99,000₫ (-20%)
“ Lịch sử văn học của một xã hội không phải đơn thuần là lịch sử của tác giả và tác phẩm văn học. Tác giả và tác phẩm văn học không độc lực làm nên được đời sống văn...

“ Lịch sử văn học của một xã hội không phải đơn thuần là lịch sử của tác giả và tác phẩm văn học. Tác giả và tác phẩm văn học không độc lực làm nên được đời sống văn học của một xã hội ; mà ngược lại, đời sống văn học mới là miếng đất làm nảy ra tác giả và tác phẩm. ”

“ ... một văn học có nội dung tư tưởng dân tộc, phản ánh những cuộc đấu tranh anh dũng của dân tộc, ảnh hưởng to tát đến đời sống tinh thần của nhân dân, có tác dụng tốt đến vận mệnh lịch sử của nhân dân, lại được viết bằng một thứ chữ mà nhân dân nhìn nhận là “ chữ ta" (chữ của mình) mặc dù nó ở ngoài du nhập vào, một văn học như thế tất nhiên là một thành phần cấu tạo của văn học sử dân tộc. ”

  • Tác giả: Trương Tửu
  • Nhà xuất bản: NXB Thế Giới
  • Mã SKU: 9786047769001