Mộ cổ Nam Bộ

Trạng thái: Còn sách
224,000₫ Giá gốc: 280,000₫ (-20%)
" Một dân tộc mất đi di tích lịch sử - văn hóa là một dân tộc mất đi trí nhớ của mình. Di tích lịch sử- văn hóa là những bức thông điệp mà cha ông ta đã để...

" Một dân tộc mất đi di tích lịch sử - văn hóa là một dân tộc mất đi trí nhớ của mình. Di tích lịch sử- văn hóa là những bức thông điệp mà cha ông ta đã để lại cho các thế hệ chúng ta và mai sau, trong đó gửi gắm bao trầm tư về sự nghiệp xây đắp nước non này. Trong các di tích hữu hình này, ta thấy hiển hiện các sức mạnh vô hình . Và quanh các di tích văn hóa vật thể này đã và đang kết đọng các lớp văn hóa phi vật thể. Rõ ràng qua di tích - lịch sử, chúng ta  hiểu biết sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa dân tộc. Khi mà đất nước đang bước vào thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, cần thiết phải phát huy bản sắc tốt đẹp của văn hóa dân tộc, bên cạnh việc hấp thụ tinh hoa của văn hóa thế giới, để con người vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn trên con đường tiến lên hiện đại ”.

GS. NGND. Hà Văn Tấn

( Trích: “Bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa

trong bối cảnhCông nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước ”,

tạp chí Di sản văn hóa , số 2 , 2003 , tr . 3 - 7 )

  • Tác giả: tacgia"Phạm Đức Mạnh
  • Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp Tp.HCM
  • Mã SKU: 9786045896280