Một người nước Nam kỳ lạ

Trạng thái: Hàng đang về
64,000₫ Giá gốc: 80,000₫ (-20%)
Giáo sư - Viện sĩ Phạm Huy Thông (1916-1988) là một trong những gương mặt trí thức sáng danh thế kỷ XX. Tại Tọa đàm Khoa học tưởng niệm 95 năm sinh Phạm Huy Thông (2011), Giáo sư Nguyễn Đình...

Giáo sư - Viện sĩ Phạm Huy Thông (1916-1988) là một trong những gương mặt trí thức sáng danh thế kỷ XX. Tại Tọa đàm Khoa học tưởng niệm 95 năm sinh Phạm Huy Thông (2011), Giáo sư Nguyễn Đình Chú đã trân trọng đánh giá đó là "Một người nước Nam kỳ lạ".
Kể từ khi Giáo sư - Viện sĩ Phạm Huy Thông từ giã cõi trần đến nay đã tròn 30 năm, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức 3 cuộc Hội thảo - Tọa đàm khoa học: Kỷ niệm 80 năm ngày sinh (1996), Kỷ niệm 95 năm ngày sinh (2011) và Kỷ niệm 100 năm ngày sinh (2016). Mỗi dịp này, các nhà khoa học lại cùng nhau tôn vinh những đóng góp về khoa học, giáo dục và cống hiến cách mạng của Giáo sư - Viện sĩ Phạm Huy Thông.
Ngoài ra, những đồng nghiệp, học trò của Giáo sư - Viện sĩ Phạm Huy Thông mỗi dịp nhớ đến ông cũng có những bài viết như nén hương thơm tưởng nhớ đến người anh, người thầy của mình.
Trên cơ sở đó, chúng tôi đã sưu tầm, chọn lọc và biên soạn thành cuốn sách “Giáo sư - Viện sĩ Phạm Huy Thông: Từ Tiếng địch sông Ô". Cuốn sách được chia làm 2 phần chính. Phần I: "Chiến sĩ Cách mạng - Nhà khoa học tài năng". Phần II: "Thi sĩ Huy Thông - Giọng anh hùng ca khởi đầu trong thơ Việt". Đồng thời, một bản Phụ lục những hình ảnh hoạt động khoa học của Giáo sư - Viện sĩ Phạm Huy Thông lúc sinh thời và các Hội thảo Khoa học tưởng niệm ông (1996, 2016).

  • Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn
  • Mã SKU: 8935075949195