Nālandā: Truyền Thừa, Truyền Nhân, và giáo pháp

Trạng thái: Còn sách
124,000₫ Giá gốc: 130,000₫ (-5%)
Các tác phẩm lớn của Nālandā là vô cùng to tát về chất lẫn lượng, nên chúng tôi chỉ giới hạn phần dịch thuật tác phẩm trong mức khiêm cung nhất. Tác phẩm được chọn dịch là các trước tác hay các...
- +

Các tác phẩm lớn của Nālandā là vô cùng to tát về chất lẫn lượng, nên chúng tôi chỉ giới hạn phần dịch thuật tác phẩm trong mức khiêm cung nhất. Tác phẩm được chọn dịch là các trước tác hay các luận văn tiêu biểu cho 17 đại học giả Nālandā. Trong đó, ưu tiên dành cho các tác phẩm cỡ vừa và nhỏ vốn chưa được dịch ra Việt ngữ hay đã có phiên dịch nhưng còn nhiều sai sót, thiếu khách quan, hay có chi tiết quan trọng đáng tranh cãi. Việc dịch thuật khả dĩ dùng đến ít nhất hai ngôn ngữ là Anh và Tạng nếu đủ duyên nhằm kiểm khảo, so lường về chất và ý.

  • Tác giả: Võ Quang Nhân (Biên khảo) - Tuệ Sỹ (Hiệu đính)
  • Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức