Nghề Cổ Nước Việt - Từ truyền thống đến hiện đại

Trạng thái: Hết hàng
212,000₫ Giá gốc: 265,000₫ (-20%)
Sách về làng nghề và thủ công truyền thông không nhiều và cũng chưa nhạt đi sâu vào chuyên môn mang tính kỹ thuật, lý do là ngành nghiên cứu Việt Nam không có truyền thống và rất hạn chế...
Sách về làng nghề và thủ công truyền thông không nhiều và cũng chưa nhạt đi sâu vào chuyên môn mang tính kỹ thuật, lý do là ngành nghiên cứu Việt Nam không có truyền thống và rất hạn chế về đầu tư, những người biết nghề thì có xu hướng giữ kín nghề nghiệp, nên không bao giờ công bố các công thức và kỹ nghệ, những người viết về làng nghề và nghệ thủ công chủ yếu là các nhà văn hóa có hạn chế nhất định về tay nghề và cũng chẳng có ai có thể nắm được mọi kỹ thuật nghề nghiệp mà viết từng nghe cho rành rọt. Đây là công việc của nhiều thế hệ và nhiều người. Việc những nhà văn hóa viết về làng nghề và nghề thủ công đã là quý lắm, bởi họ có ý thức giữ gìn truyền thống trong khả năng có thể.
Đọc cuốn sách này, không phải nói thì ai cũng biết để khảo cứu được từng nghe một cách nghiêm túc có chiều sâu, tác giả mất nhiều năm tháng lăn lộn trong thực tế thế nào. Mỗi bài viết là một chuyên khảo nghiên cứu công phu từ địa lý làng nghề, tổ nghề và thời điểm xuất phát, nghi lê tín ngưỡng cho làng nghề, sự truyền nghề và những đặc điểm kỹ thuật và sản phẩm của nghề. Cấu trúc của từng bài khác nhau, nhưng vấn đề nội dung tương đối chung nhất, từng mục nông sâu do khả năng khai thác của tác giả và tư liệu để lại, do đó mà từng bài lại không có mẫu nào chung nhất. Mặt khác vốn là nhà văn nên Vũ Từ Trang chủ trong nhiều đến khía cạnh văn hóa của làng nghề.
(Nhà nghiên cứu văn hóa Phan Cẩm Thượng)


  • Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ