Nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội

Trạng thái: Còn sách
35,000₫
Nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội - Một số vấn đề nhận thức luận phương pháp luận và phương pháp

Nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội - Một số vấn đề nhận thức luận phương pháp luận và phương pháp

  • Tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM