Nghiên Cứu Đối Chiếu Các Ngôn Ngữ

Trạng thái: Còn sách
119,200₫ Giá gốc: 149,000₫ (-20%)
(Tái bản lần 3)Tập sách được bố cục như sau: Phần một là phần nhập môn, cung cấp những hiểu biết chung, đại cương. Chương I mở đầu dành cho việc điểm qua một số nét trong lịch sử nghiên...

(Tái bản lần 3)

Tập sách được bố cục như sau: Phần một là phần nhập môn, cung cấp những hiểu biết chung, đại cương. Chương I mở đầu dành cho việc điểm qua một số nét trong lịch sử nghiên cứu. Chương II và chương III nêu lên những tiền đề lý luận cho phép xem xét nghiên cứu đối chiếu như một phân ngành độc lập, trong đó chương II nêu lên các phân giới chủ yếu và chương III làm nổi rõ các quan hệ biện chứng trong quá phát triển.
Từ phần hai cho đến hết phần năm dành cho thử nghiệm nghiên cứu đối chiếu một số bình diện của các cấp độ ngôn ngữ. Phần hai (phần mới bổ sung trong lần tái bản) gồm các chương IV, V, VI, VII dành cho nghiên cứu đối chiếu ngữ âm âm vị. Phần ba gồm các chương VIII, IX dành cho nghiên cứu đối chiếu hình vị. Phần bốn (phần mới bổ sung lần tái bản) gồm các chương X, XI, XII dành cho nghiên cứu đối chiếu câu. Phần năm gồm các chương XIII, XIV, XV, XVI dành cho nghiên đối chiếu từ và nghĩa. Phần sáu có chương cuối cùng dành để giới thiệu về phương pháp, thủ pháp nghiên cứu đối chiếu.

  • Tác giả: Lê Quang Thiêm
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM
  • Mã SKU: 9786047368525