Nghiên cứu về bộ máy quản lý

Trạng thái: Còn sách
40,000₫ Giá gốc: 50,000₫ (-20%)
Nghiên cứu về bộ máy quản lý của Woodrow Willson " Tôi cho rằng người ta không bao giờ nghiên cứu một bộ môn khoa học mà người ta không cần biết. Vì vậy, chính sự kiện là ở nước...

Nghiên cứu về bộ máy quản lý của Woodrow Willson " Tôi cho rằng người ta không bao giờ nghiên cứu một bộ môn khoa học mà người ta không cần biết. Vì vậy, chính sự kiện là ở nước ta, khoa học về quản lý hành chính được đưa vào các khóa học đại học, chứng tỏ rằng đất nước cần biết nhiều hơn về quản lý hành chính. Tuy nhiên, không cần phải nói rằng chúng ta không nhìn vào các chương trình giảng dạy đại học để chứng minh sự kiện này. Hầu như tất cả chúng ta đều cho rằng đương nhiên là phong trào mà hiện nay được gọi là cải cách dịch vụ dân sự - sau khi hoàn thành mục tiêu đầu tiên của nó - phải gia tăng nổ lực nhằm cải thiện không chỉ là nhân sự mà còn là cải thiện tổ chức và phương pháp hoạt dộng  chỉ đứng sau  như cầu đào tạo nhân sự trong các cơ quan đó mà thôi.

Đây là đối tượng của công tác nghiên cứu quản lý hành chính nhằm khám phá, trước hết, điều gì chính phủ làm là phù hợp và thành công, và sau nữa, làm sao chính phủ có thể làm những việc phù hợp đó với hiệu quả cao nhất và ít tốn kém nhất, cả về tiền bạc hoặc công sức. Rõ ràng là cần nhiều hiểu biết hơn về cả hai vấn đề này, và chỉ có nghiên cứu một cách cẩn thận mới có thể có được hiếu biết cần thiết. Tuy nhiên, trước khi tham gia vào nghiên cứu như vậy, cần phải:

I. Xem xét những việc mà người khác đã làm về đề tài này; nghĩa là xem xét lịch sử của công trình nghiên cứu.

II. Xác lập rõ chủ đề của nó

III. Xác định phương pháp nghiên cứu hiểu quả nhất và những khái niệm chính trị rõ ràng nhất trong quá trình nghiên cứu.

Không hiểu và không giải quyết xong những vấn đề này, chúng ta sẽ như người đi mà không có bản đồ và la bàn."

  • Tác giả: Woodrow Willson
  • Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng
  • Dịch giả: Phạm Nguyên Trường