Ngôn Ngữ Mạng - Biến Thể Ngôn Ngữ Trên Mạng Tiếng Việt

Trạng thái: Còn sách
120,000₫ Giá gốc: 150,000₫ (-20%)
Nếu như theo cách nói của F. de Saussure, có bao nhiêu vùng miền sẽ có bấy nhiêu phương ngữ địa lí, thì ngôn ngữ học xã hội cho rằng, có bao nhiêu nhóm xã hội sẽ có bấy nhiêu...

Nếu như theo cách nói của F. de Saussure, có bao nhiêu vùng miền sẽ có bấy nhiêu phương ngữ địa lí, thì ngôn ngữ học xã hội cho rằng, có bao nhiêu nhóm xã hội sẽ có bấy nhiêu phương ngữ xã hội. Phương ngữ xã hội có thể hiểu một cách đơn giản là các biến thể của ngôn ngữ được sử dụng của nhóm xã hội cụ thể. Chẳng hạn, trong xã hội có sự phân chia về tuổi, giới, nghề nghiệp, địa vị,
v.v... tương ứng, sẽ có phương ngữ tuổi, phương ngữ giới, phương ngữ nghề nghiệp, phương ngữ địa vị, v.v... Ở các phương ngữ này, cùng với việc sử dụng các biến thể ngôn ngữ chung là các biến thể ngôn ngữ mang phong cách riêng của mỗi nhóm xã hội. Từ cách nhìn nhận trên cho thấy, sự xuất hiện của các cộng đồng mạng với thành viên là cư dân mạng thì tất sẽ có biến thể ngôn ngữ trên mạng; gọi tắt là "biến thể ngôn ngữ mạng".

  • Tác giả: Nguyễn Văn Khang
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG Hà Nội
  • Mã SKU: 9786049805240