Nguyễn Hiến Lê - Những lời tựa và bài giới thiệu sách

Trạng thái: Còn sách
120,000₫ Giá gốc: 150,000₫ (-20%)
Đọc những bài tựa đó, chúng ta thấy Nguyễn Hiến Lê luôn yêu độc giả, yêu đề tài, luôn là chính mình, thành thực với chính mình, thể hiện ở mức độ rất cao về tâm hồn, nhân cách và...

Đọc những bài tựa đó, chúng ta thấy Nguyễn Hiến Lê luôn yêu độc giả, yêu đề tài, luôn là chính mình, thành thực với chính mình, thể hiện ở mức độ rất cao về tâm hồn, nhân cách và cá tính của ông. Văn ông bình dị, sáng sủa, đầy cảm xúc và nhiều ý cao tình đẹp. Vì vậy, với tôi, những lời tựa của Nguyễn Hiến Lê - có khi chỉ 2-3 trang - là những tác phẩm lớn thực sự có giá trị quý hiểm.

NGUYỄN HIỀN ĐỨC

(Trích Lời thưa)

  • Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp Tp.HCM
  • Mã SKU: 9786045893869