Nguyên tắc Lý do đủ - Lý Duyên khởi

Nguyên tắc Lý do đủ - Lý Duyên khởi

Hết hàng
  • Hết hàng
  • Tác giả: Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
  • Nhà xuất bản: NXB Thuận Hóa
Mua hàng ngay
Giao tận nơi, nhận hàng nhận tiền

Gồm 5 chương, mỗi chương giới thiệu và trình bày một hay hai tác phẩm chính yếu  của mỗi một trong năm triết gia được chọn căn cứ trên phong cách chấp nhận hay không chấp nhận nguyên tắc Lý do đủ. Các triết gia được chọn này hoặc thuộc Phật giáo hoặc có những quan điểm bất đồng với Phật giáo về một số vấn đề, tuy vậy vẫn lưu giữ "mùi vị" Phật giáo trong các công trình nghiên cứu.

Nhà Sách Tri Văn

Top
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

 

X