Nhân học và cuộc sống ( Bộ 4 tập)

Trạng thái: Hết hàng
450,000₫ Giá gốc: 600,000₫ (-25%)
Nhân học và cuộc sống ( Bộ 4 tập) cho đến nay ở Việt Nam, xét về khía cạnh tổ chức thì Nhân học đã có một chỗ đứng của mình trong giáo dục, trong nghiên cứu khoa học và...
Nhân học và cuộc sống ( Bộ 4 tập) cho đến nay ở Việt Nam, xét về khía cạnh tổ chức thì Nhân học đã có một chỗ đứng của mình trong giáo dục, trong nghiên cứu khoa học và cả trong các hội nghề nghiệp. Bằng chứng là theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì trong danh mục các ngành nghề không có mã ngành Dân tộc học, mà thay vào đó là mã ngành Nhân học.
Việc xây dựng chương trình và triển khai đào tạo ngành Nhân học ở các trường đại học, một mặt, hướng tới hoàn thiện chương trình đào tạo sao cho vẫn phát huy được những thành tựu trong đào tạo và nghiên cứu của các ngành học truyền thống, mặt khác, lại có thể tạo được những thuận lợi cho người dạy, người học trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM