Nhân học và cuộc sống_Tập 1

Trạng thái: Còn sách
96,000₫ Giá gốc: 120,000₫ (-20%)
Trong quá trình đổi mới và phát triển, Việt Nam ngày một hội nhập sâu vào đời sống kinh tế, chính trị thế giới. Sự hội nhập sâu vào đời sống kinh tế, chính trị thế giới đòi hỏi các...
Trong quá trình đổi mới và phát triển, Việt Nam ngày một hội nhập sâu vào đời sống kinh tế, chính trị thế giới. Sự hội nhập sâu vào đời sống kinh tế, chính trị thế giới đòi hỏi các lĩnh vực khác, trong đó có giáo dục, cũng phải tự mình vươn lên hội nhập vào vào dòng chảy chung của nhân loại. Việc hướng tới xây dựng các đại học định hướng nghiên cứu, việc triển khai đào tạo theo tín chỉ trong hệ thống giáo dục đại học, việc ra đời nhiều ngành học phi truyền thống, như Nhân học ... thể hiện sự quyết tâm trong đổi mới.
Việc xây dựng chương trình và triển khai đào tạo ngành Nhân học ở Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, một mặt, hướng tới hoàn thiện chương trình đào tạo sao cho vẫn phát huy được những thành tựu trong đào tạo và nghiên cứu của các ngành học truyền thống (ngành Dân tộc học), mặt khác, lại có thể tạo được những thuận lợi cho người dạy và người học trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM