Nhân học và cuộc sống_Tập 3

Trạng thái: Hết hàng
234,000₫
Các bài viết trong quyển sách này là những công trình nghiên cứu độc lập của Hội viên Hội dân tộc học - Nhân học TP.Hồ Chí Minh. Nội dung của các bài viết cu trọng và những khía cạnh...

Các bài viết trong quyển sách này là những công trình nghiên cứu độc lập của Hội viên Hội dân tộc học - Nhân học TP.Hồ Chí Minh. Nội dung của các bài viết cu trọng và những khía cạnh như lịch sử tộc người, văn hóa, kinh tế, xã hội, tôn giáo, lễ nghi...của các dân tộc ở khu vực Nam Bộ và thể hiện hướng tiếp cận riêng của từng tác giả.

  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM