Nhận thức của Trung Quốc về sức mạnh quốc gia

Trạng thái: Còn sách
91,800₫ Giá gốc: 108,000₫ (-15%)
Bước vào thế kỉ XXI, quan hệ chính trị quốc tế trở nên biến động khôn lường với những thăng trầm của sự phát triển toàn cầu. Thế giới có nhiều xung đột lớn nhỏ về chính trị, tôn giáo,...

Bước vào thế kỉ XXI, quan hệ chính trị quốc tế trở nên biến động khôn lường với những thăng trầm của sự phát triển toàn cầu. Thế giới có nhiều xung đột lớn nhỏ về chính trị, tôn giáo, dân tộc, khoảng cách giàu nghèo với nhiều cuộc chiến tranh, can thiệp bằng quân sự, kinh tế và văn hóa.

Trong bối cảnh đó có sự dịch chuyển về chính sách của các quốc gia, đặc biệt là của các nước lớn. Sự dịch chuyển này bắt nguồn từ những thay đổi trong quan niệm về sức mạnh quốc gia cũng như sử dụng sức mạnh quốc gia trên trường quốc tế. Trong đó có sự trỗi dậy của Trung Quốc. Sau 40 năm cải cách mở cửa, sức mạnh tổng hợp quốc gia và sức ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc tăng mạnh. Trong gần hai thập niên đầu thế kỷ XXI, Trung Quốc đã sử dụng hiệu quả nguồn sức mạnh này, bao gồm cả sức mạnh cứng và sức mạnh mềm để trở thành nước có nên kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Do vậy, việc nghiên cứu đường hướng đối ngoại từ góc độ tiếp cận văn hóa chính trị của Trung Quốc cũng như nhận thức của giới lãnh đạo Trung Quốc hiện nay đối với sức mạnh tổng hợp quốc gia, từ đó đề ra những đối sách thích hợp nhằm bảo vệ và nâng cao lợi ích quốc gia đang là yêu cầu đối với tất cả các nước, nhất là các nước láng giềng của Trung Quốc, trong đó có Việt Nam.

  • Tác giả: Đinh Thị Hiền Lương
  • Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
  • Mã SKU: 8935279113194