Những áng văn xuôi quốc ngữ đầu tiên:chuyện đời xưa,chuyện khôi hài,chuyện giải buồn, truyện Phansa diễn ra quốc ngữ

Những áng văn xuôi quốc ngữ đầu tiên:chuyện đời xưa,chuyện khôi hài,chuyện giải buồn, truyện Phansa diễn ra quốc ngữ

155,000₫ 124,000₫
  • Còn hàng
  • Tác giả: Trần Nhật Vy (Sưu tầm và giới thiệu)
  • Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp Tp.HCM
  • Mã SKU: 9786045895566
Mua hàng ngay
Giao tận nơi, nhận hàng nhận tiền

Những áng văn xuôi quốc ngữ đầu tiên:chuyện đời xưa,chuyện khôi hài,chuyện giải buồn, truyện Phansa diễn ra quốc ngữ

“ Kêu rằng: Chuyện đời xưa, vì nó là chuyện những kẻ lớn trước ta bày ra để mà khen sự tốt, chế sự xấu cho người ta sửa cách ăn, nết ở cho tử tế.

Ta cũng có thêm một hai chuyện thiệt tích mà có ý nhị, vui, dễ tức cười, cũng để cho người ta thấy khen mà bắt chước, thấy chê mà lánh”.

(P. J. B. Trương Vĩnh Ký,

Trích “Ý sách Chuyện đời xưa”)

“ Nhện nhạo cười tằm như vầy: Trời ôi! Mày làm chậm lụt quá! Coi, không bao lâu tao dán [giăng] chỉ vô số nơi vách nhà. - Tằm đáp rằng: Phải, mà điều chỉ của mấy bở rệt: Lại chẳng dùng làm chi hết. Chớ đồ của tao làm ra là có ích lợi. Tao làm ít, song tao làm nên việc ”.

(Trương Minh Ký, “Nhện với tằm”,

- Gia Định báo, ngày 31-10-1885)

Nhà Sách Tri Văn

Top
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

 

X