Những đỉnh núi du ca

Trạng thái: Hết hàng
110,400₫ Giá gốc: 138,000₫ (-20%)
Quyển sách này là một nỗ lực dân tộc học mà phần trọng tâm trước tiên đặt vào kho tàng văn chương dân gian tộc người, nhất là ở những bài hát, sau đó, mở rộng phạm vi vào tìm...
- +

Quyển sách này là một nỗ lực dân tộc học mà phần trọng tâm trước tiên đặt vào kho tàng văn chương dân gian tộc người, nhất là ở những bài hát, sau đó, mở rộng phạm vi vào tìm hiểu các hệ thống chính trị miền núi. Việc phân tích các dữ kiện
dân tộc học về H’mông, từ nhiều phương diện, rốt cục là nhằm hướng đến khái quát nên hệ thống những đặc điểm trong tâm thức tập thể tộc người, gói vào trong bộ từ khóa (key words) xác lập “cá tính H’mông” ở đời - phần làm thành quan niệm nhân sinh: tâm thức lưu vong tâm thức di dân tâm thức mồ côiám ảnh Hántự vẫnnổi loạntự domộng mơtình yêutự trị tộc ngườiquyền lực miền núi.

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây