Những đỉnh núi du ca

Những đỉnh núi du ca

Hết hàng
  • Hết hàng
  • Tác giả: Nguyễn Mạnh Tiến
  • Nhà xuất bản: NXB Tri Thức
Mua hàng ngay
Giao tận nơi, nhận hàng nhận tiền

Quyển sách này là một nỗ lực dân tộc học mà phần trọng tâm trước tiên đặt vào kho tàng văn chương dân gian tộc người, nhất là ở những bài hát, sau đó, mở rộng phạm vi vào tìm hiểu các hệ thống chính trị miền núi. Việc phân tích các dữ kiện
dân tộc học về H’mông, từ nhiều phương diện, rốt cục là nhằm hướng đến khái quát nên hệ thống những đặc điểm trong tâm thức tập thể tộc người, gói vào trong bộ từ khóa (key words) xác lập “cá tính H’mông” ở đời - phần làm thành quan niệm nhân sinh: tâm thức lưu vong tâm thức di dân tâm thức mồ côiám ảnh Hántự vẫnnổi loạntự domộng mơtình yêutự trị tộc ngườiquyền lực miền núi.

Nhà Sách Tri Văn

Top
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

 

X