Những nhà tư tưởng lớn (Bộ 9 cuốn)

Trạng thái: Hết hàng
485,000₫ Giá gốc: 642,000₫ (-24%)
- Giải mã tư tưởng, suy nghĩ của những bộ óc lớn.- Khám phá và phát kiến của những triết gia.- Cách họ làm và thực hiện.- Ứng dụng vào hiện thực.

- Giải mã tư tưởng, suy nghĩ của những bộ óc lớn.

- Khám phá và phát kiến của những triết gia.

- Cách họ làm và thực hiện.

- Ứng dụng vào hiện thực.

  • Nhà xuất bản: Hồng Đức