Những Nhà Tư Tưởng Lớn - HEGEL Trong 60 Phút

Trạng thái: Còn sách
60,000₫ Giá gốc: 75,000₫ (-20%)
Những Nhà Tư Tưởng Lớn - HEGEL Trong 60 PhútHEGEL là triết gia đầu tiên đã nhìn ra chiều kích của sự "trở thành" trong toàn bộ tầm mức của nó. Lịch sử nhân loại, sự tiếp nối các thời...

Những Nhà Tư Tưởng Lớn - HEGEL Trong 60 Phút

HEGEL là triết gia đầu tiên đã nhìn ra chiều kích của sự "trở thành" trong toàn bộ tầm mức của nó. Lịch sử nhân loại, sự tiếp nối các thời đại đối với ông không gì khác hơn là sự khai triển của Tinh thần thế giới. Trong đó, tất cả diễn tiến theo một động cơ nội tại mãnh liệt: Phép biện chứng. Nó hoạt động như thế nào? Lịch sử chấm dứt ở đâu? Chúng ta chỉ là những khán giả hay là những đồng diễn viên? HEGEL mở ra cho ta một viễn cảnh kỳ diệu về động lực của cuộc sống chúng ta.

"Hegel vẫn sống! - Thị kiến lớn của ông về sự khai triển lý tính trong lịch sử nhân loại đối với chúng ta trước sau vẫn là một thách thức."

-Rudolf Aichner-

  • Nhà xuất bản: Hồng Đức