Những Nhà Tư Tưởng Lớn - HEIDEGGER Trong 60 Phút

Trạng thái: Còn sách
48,000₫ Giá gốc: 60,000₫ (-20%)
Những Nhà Tư Tưởng Lớn - HEIDEGGER Trong 60 PhútHEIDEGGER diễn tả cuộc sống của nhân thế như một thử thách. Cuộc đời không tự bình lặng trôi qua, mà nó cần những sự quyết định liên tục. Trong quá...

Những Nhà Tư Tưởng Lớn - HEIDEGGER Trong 60 Phút

HEIDEGGER diễn tả cuộc sống của nhân thế như một thử thách. Cuộc đời không tự bình lặng trôi qua, mà nó cần những sự quyết định liên tục. Trong quá trình ấy, ta có thể bị lạc hướng ý nghĩa đời sống và để Dasein (hiện thể người - con người) của mình rơi vào sự không đích thực. Làm sao ta có thể nhận ra được cách sống nào thích hợp với mình? Làm sao ta có thể tìm ra được những gì xác định đời mình? Câu trả lời của HEIDEGGER thật hết sức hấp dẫn.

"Triết học cho mọi người! Bộ sách Những nhà tư tưởng lớn lần đầu tiên trình bày sâu sắc công trình của các nhà triết học quan trọng nhất: Dễ hiểu thú vị và rất thời sự." - Martin Politowski

"Quyển sách như một chuyến lặn sâu đầy khoan khoái vào công trình phân tích Dasein của Heidegger." - Angela Schumitz

  • Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức